Veprimtari tetovar Adnan Abdullau në krye të Lëvzjes për Shtet dhe Drejtësi..

Veprimtari Adnan Abdullahi (VOKA) nga Tetova është në krye të lëvizjes për Shtet dhe Drejtësi (LSHD) e cila shumë shpejt pritet që të del në skenë si parti e re shkruan shigjeta.net

Po kush është Adnan Abdullahi?

Adnan Abdullai në oponionin mbarë shqiptar në Pollog gëzon autoritet për shkak të veprimtarisë shumëdimensionale sidomos në aspektin kombëtar.

Adnan Abdullahu (Voka) shumë herët u inkudrua në lëvizjet e shqiptarëve duke dhënë kontribut në ngjarjet që karrakterizuan vitet e 80 dhe 90.

Ndonëse shumë i ri ai i përjetoi nga afër ngjarjet e vitit 1981 dhe duke vijuar me aktivitetet e tija në demostratat e 1988 në Gostivar.

Aksioni për pajtimin e gjaqeve në Kosovë,një mision historik i atyre viteve e gjeti Adnan Abdullaun në krye të këtij aksioni në shumë fshatra të rrethinës së Tetovës dhe Gostivarit

Në vitin 1994 nuk qëndroi anash por dha kontribut të vecantë në themelimin e Universitetit të Tetovës