Vardari rrezikon te dal nga Shtrati.!?

Krahasuar me mesataren e janarit, janë shtuar prurjet e ujrave të lumenjve Vardar në Demir Kapi, Pçinja në Banjën e Katllanovës dhe Drini i Zi në Llozhan.

Kurse nën mesataren e janarit janë Sateska në Botun, si edhe Vardari në Jegunovcë, Zajçev Rid dhe Veles. Të dhënat publikohen nga Enti Hidro-Meteorologjik i Maqedonisë.

Niveli i lumit Bregallnica në Berovë, si edhe liqenve të Ohrit, Presës e Dojranit janë në mesataren e janarit.