Mbledhja prindërore në shkolle, jetimi e thirri në vend të prindit kryetarin Erdogan

Mbikëqyrësi i jetimit Në një shkollë të Turqisë duhej mbajtur mbledhje prindërore. Në mesin e nxënësve ishte edhe një jetim, të cilit nuk kishte kush t’i vjen në mbledhjen dhe ai e thiri Erdoganin që të zevendeson babain e tij të ndjerë, presidenti Turqise nuk hezitoi per asnje moment dhe shkoi ne mbledhjen e djaloshit dhe u prezentua si babai i tij.